Onderhoudslasten zijn uitgaven bedoeld om de kwaliteit van gemeentelijk eigendom wat vele jaren meegaat op peil te houden. Het gaat om dagelijks- en kort cyclisch, niet levensduur-verlengend onderhoud. De lasten hiervan maken deel uit van de exploitatie en daarmee van het jaarresultaat. U leest per programma een toelichting bij de onderhoudsbegroting.

Onderhoudskosten alle programma’s

2018

2019

2020

2021

Bereikbaarheid: onderdeel Parkeren

496

647

755

578

Openbare Ruimte en Groen

22.970

22.763

22.753

22.596

Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen

10.687

10.751

10.816

10.880

Onderwijs

511

511

511

511

Maatschappelijke Ondersteuning

33

0

0

0

Sport

3.490

3.518

3.546

3.546

Vastgoed

9.067

9.067

9.067

9.067

Totaal onderhoudsprogramma

47.254

47.257

47.448

47.178

Bedragen zijn in duizenden euro’s.