Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een vitale stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€ 677 € 0

Doelstelling 2

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

Subdoelstelling(en)

Utrechters werken of participeren naar vermogen en zijn zelfredzaam

€ -23 € 0

Doelstelling 3

Utrechters worden niet financieel belemmerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven

Subdoelstelling(en)

Elke Utrechter die daar recht op heeft ontvangt een bijstandsuitkering

€ 170.236 € 150.780

Utrechters die financieel niet in staat zijn om te participeren worden ondersteund

€ 3.099 € 0

Beleidsnota's