Doelstellingen

Doelstelling 1

Openbare ruimte is veilig en functioneel

Subdoelstelling(en)

De openbare ruimte is heel, veilig en functioneel

€ 51.378 € 4.472

Het afval- en hemelwater wordt veilig en milieuvriendelijk afgevoerd en de waterkwaliteit is goed

€ 29.432 € 38.759

Doelstelling 2

Openbare ruimte is groen en schoon en nodigt uit tot ontmoeting

Subdoelstelling(en)

De buitenruimte is schoon en het groen is onderhouden

€ 624 € -311

We richten het groen zo in dat aantrekkelijk en bereikbaar wordt

€ 3.887 € 25

Afval wordt op efficiënte wijze gescheiden ingezameld om de klant van dienst te zijn en om in te zetten als grondstof

€ 31.701 € 43.957

Beleidsnota's