Er bestaat de mogelijkheid dat Verenigingen van eigenaren waarin de gemeente Utrecht deelneemt in de rapportage van de verbonden partijen moeten worden opgenomen. De wetgeving is hier echter niet eenduidig in en ook op G4 niveau wordt hier verschillend mee om gegaan. Wij zijn dit daarom (juridisch) aan het onderzoeken en komen hier in de rapportage bij de jaarrekening op terug.