Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht wordt nationaal en internationaal gezien als een aantrekkelijke stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht wordt nationaal en internationaal op de kaart gezet

€ 613 € 0

Doelstelling 2

Het Utrechts belang wordt goed behartigd op regionaal, nationaal en internationaal niveau

Subdoelstelling(en)

Utrecht is een invloedrijke partner, lokaal, landelijk en internationaal

€ 2.508 € 879

Doelstelling 3

Utrecht heeft een moderne en toegankelijke overheid met betrokken bewoners

Subdoelstelling(en)

Bewoners zijn vroegtijdig en op maat betrokken en krijgen ruimte om de stad en de samenleving te verbeteren

€ 16.579 € 425

De kwaliteit van de dienstverlening aan bewoners is adequaat

€ 16.713 € 7.666

Beleidsnota's