Overzicht baten en lasten

Cijfers Jaarstukken 2016

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

9.585

38.447

-28.861

30.771

1.910

616

400

1.694

Stedelijke ontwikkeling

271.108

214.511

56.597

-28.505

28.093

632

18.619

46.080

Duurzaamheid

442

12.679

-12.238

12.634

396

41

788

1.143

Bereikbaarheid

59.189

73.049

-13.861

3.893

-9.968

16.184

26.806

653

Openbare ruimte en groen

89.971

150.389

-60.418

59.574

-844

7.121

8.595

630

Economie

2.749

13.990

-11.241

13.996

2.755

0

408

3.163

Werk en Inkomen

146.587

231.778

-85.191

73.881

-11.309

0

1.205

-10.104

Onderwijs

22.015

96.214

-74.199

71.808

-2.391

2.206

7.252

2.656

Maatschappelijke Ondersteuning

12.633

198.006

-185.373

192.050

6.676

0

1.265

7.941

Jeugd

449

70.600

-70.152

74.763

4.611

0

0

4.611

Volksgezondheid

2.954

26.789

-23.835

23.013

-822

0

1.030

208

Veiligheid

531

45.672

-45.140

45.697

556

0

101

657

Cultuur

783

44.153

-43.370

40.800

-2.570

1.100

1.214

-2.456

Sport

9.186

35.607

-26.421

25.790

-631

1.434

2.111

46

Gemeentelijk Vastgoed

25.765

28.298

-2.533

-10.980

-13.513

1.400

3.591

-11.322

Algemene middelen

804.707

41.672

763.035

-731.979

31.056

39.034

33.871

25.892

Algemene Ondersteuning

7.560

113.072

-105.512

102.793

-2.718

1.466

4.547

363

Totaal

1.466.214

1.434.927

31.287

0

31.287

71.234

111.802

71.855

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.

Cijfers Programmabegroting 2017

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

10.204

36.810

-26.606

25.981

-625

0

625

0

Stedelijke ontwikkeling

195.725

216.966

-21.241

5.021

-16.220

10.675

26.895

0

Duurzaamheid

167

13.684

-13.516

10.908

-2.609

41

2.650

0

Bereikbaarheid

79.796

88.468

-8.671

-282

-8.954

13.209

22.163

0

Openbare ruimte en groen

90.209

137.946

-47.737

56.995

9.258

10.411

1.153

0

Economie

0

15.321

-15.321

15.145

-176

0

176

0

Werk en Inkomen

155.104

233.796

-78.692

76.335

-2.357

0

2.357

0

Onderwijs

24.267

94.981

-70.714

74.036

3.322

12.229

8.906

0

Maatschappelijke Ondersteuning

10.607

204.329

-193.722

190.733

-2.989

0

2.989

0

Jeugd

0

73.549

-73.549

73.549

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.980

24.125

-21.145

20.555

-590

0

590

0

Veiligheid

343

45.095

-44.752

44.752

0

0

0

0

Cultuur

2

48.013

-48.011

47.182

-830

2

832

0

Sport

8.311

31.871

-23.560

23.631

71

1.715

1.644

0

Gemeentelijk Vastgoed

33.288

30.605

2.683

-5.013

-2.329

0

2.329

0

Algemene middelen

789.858

36.087

753.770

-800.929

-47.159

42.971

90.130

0

Algemene Ondersteuning

4.743

147.148

-142.405

141.401

-1.004

661

1.665

0

Totaal

1.405.605

1.478.795

-73.189

0

-73.189

91.915

165.104

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2018

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.970

36.413

-27.442

27.442

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

179.577

181.937

-2.360

-8.957

-11.317

5.225

16.542

0

Duurzaamheid

64

10.835

-10.770

10.812

41

41

0

0

Bereikbaarheid

69.613

79.974

-10.362

3.409

-6.953

17.876

24.828

0

Openbare ruimte en groen

91.964

147.067

-55.103

54.002

-1.101

0

1.101

0

Economie

0

15.382

-15.382

15.382

0

0

0

0

Werk en Inkomen

154.933

235.240

-80.307

79.976

-331

0

331

0

Onderwijs

21.958

101.190

-79.232

75.882

-3.350

-1.000

2.350

0

Maatschappelijke Ondersteuning

10.620

204.920

-194.299

192.884

-1.416

0

1.416

0

Jeugd

0

69.675

-69.675

69.675

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.361

23.546

-21.186

20.795

-390

0

390

0

Veiligheid

349

45.780

-45.431

45.431

0

0

0

0

Cultuur

2

48.636

-48.634

48.505

-130

2

132

0

Sport

8.444

35.011

-26.567

24.970

-1.597

48

1.646

0

Gemeentelijk Vastgoed

34.094

26.632

7.461

-9.487

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

806.624

39.165

767.458

-792.850

-25.391

3.184

28.575

0

Algemene Ondersteuning

4.592

146.720

-142.128

142.128

0

0

0

0

Totaal

1.394.164

1.448.124

-53.960

0

-53.960

25.376

79.336

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2019

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.970

35.700

-26.730

26.730

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

156.283

152.314

3.969

-13.105

-9.136

3.725

12.861

0

Duurzaamheid

3

10.241

-10.238

10.280

41

41

0

0

Bereikbaarheid

73.389

74.003

-614

9.615

9.000

27.881

18.880

0

Openbare ruimte en groen

92.062

142.339

-50.277

50.274

-3

0

3

0

Economie

0

12.082

-12.082

12.082

0

0

0

0

Werk en Inkomen

154.933

234.215

-79.282

79.282

0

0

0

0

Onderwijs

21.958

100.150

-78.192

75.841

-2.350

0

2.350

0

Maatschappelijke Ondersteuning

10.620

205.803

-195.183

194.666

-516

0

516

0

Jeugd

0

69.691

-69.691

69.691

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.361

23.548

-21.187

20.797

-390

0

390

0

Veiligheid

349

45.893

-45.545

45.545

0

0

0

0

Cultuur

2

48.395

-48.393

48.264

-130

2

132

0

Sport

8.444

33.825

-25.381

23.782

-1.599

48

1.647

0

Gemeentelijk Vastgoed

31.794

26.979

4.814

-6.840

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

810.742

39.528

771.214

-786.839

-15.625

6.305

21.930

0

Algemene Ondersteuning

4.592

144.526

-139.934

139.934

0

0

0

0

Totaal

1.376.500

1.399.233

-22.733

0

-22.733

38.002

60.735

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2020

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.970

35.797

-26.827

26.827

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

153.209

145.150

8.058

-13.335

-5.276

2.725

8.001

0

Duurzaamheid

3

10.241

-10.238

10.280

41

41

0

0

Bereikbaarheid

60.689

52.051

8.638

-7.885

752

19.535

18.782

0

Openbare ruimte en groen

92.127

139.329

-47.202

47.199

-3

0

3

0

Economie

0

6.236

-6.236

6.236

0

0

0

0

Werk en Inkomen

154.933

234.090

-79.157

79.157

0

0

0

0

Onderwijs

21.958

100.960

-79.002

76.651

-2.350

0

2.350

0

Maatschappelijke Ondersteuning

10.620

206.275

-195.655

195.639

-16

0

16

0

Jeugd

0

69.284

-69.284

69.284

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.361

23.398

-21.037

20.647

-390

0

390

0

Veiligheid

349

45.093

-44.745

44.745

0

0

0

0

Cultuur

2

48.375

-48.373

48.244

-130

2

132

0

Sport

8.444

33.825

-25.381

23.782

-1.599

48

1.647

0

Gemeentelijk Vastgoed

31.794

26.979

4.814

-6.840

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

806.903

38.652

768.251

-761.315

6.936

11.423

4.487

0

Algemene Ondersteuning

4.592

145.277

-140.685

140.685

0

0

0

0

Totaal

1.356.953

1.361.012

-4.060

0

-4.060

33.774

37.834

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.

Cijfers Programmabegroting 2021

Programma

Baten

Lasten

Saldo van
baten en
lasten

Bijdrage
algemene
middelen

Totaalsaldo
van baten en
lasten

Toevoeging
reserves

Onttrekking
reserves

Resultaat

Bewoners en Bestuur

8.970

35.797

-26.827

26.827

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkeling

114.432

101.937

12.495

-16.335

-3.840

2.725

6.565

0

Duurzaamheid

3

10.241

-10.238

10.280

41

41

0

0

Bereikbaarheid

57.274

51.607

5.667

4.115

9.781

12.783

3.002

0

Openbare ruimte en groen

92.102

139.304

-47.202

47.199

-3

0

3

0

Economie

0

6.236

-6.236

6.236

0

0

0

0

Werk en Inkomen

154.933

234.090

-79.157

79.157

0

0

0

0

Onderwijs

21.958

100.451

-78.493

76.142

-2.350

0

2.350

0

Maatschappelijke Ondersteuning

10.620

204.975

-194.355

194.339

-16

0

16

0

Jeugd

0

69.284

-69.284

69.284

0

0

0

0

Volksgezondheid

2.361

23.398

-21.037

20.647

-390

0

390

0

Veiligheid

349

44.328

-43.980

43.980

0

0

0

0

Cultuur

2

47.945

-47.943

47.814

-130

2

132

0

Sport

8.444

33.825

-25.381

23.782

-1.599

48

1.647

0

Gemeentelijk Vastgoed

31.794

26.979

4.814

-6.840

-2.025

0

2.025

0

Algemene middelen

809.253

38.590

770.663

-767.241

3.422

3.422

0

0

Algemene Ondersteuning

4.592

145.207

-140.615

140.615

0

0

0

0

Totaal

1.317.086

1.314.194

2.892

0

2.891

19.022

16.131

0

Bedragen zijn in duizenden euro's.

Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.