Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht heeft een goede sportinfrastructuur

Subdoelstelling(en)

Voldoende kwalitatief goede en toegankelijke sportaccommodaties

€ 31.651 € 8.444

Doelstelling 2

We stimuleren alle Utrechters om te sporten en te bewegen

Subdoelstelling(en)

Utrechters sporten en bewegen voldoende

€ 52 € 0

Bevorderen van topsport en topsporttalentontwikkeling

€ 975 € 0

Beleidsnota's