Gemeente Gemeente Utrecht

2018

Begroting

Deze online programmabegroting bestaat uit de begroting van de gemeente Utrecht op programmaniveau en heeft verschillende verdiepingsmogelijkheden.

Bekijk Utrecht in een vogelvlucht

De begroting in een vogelvlucht

Baten 2018

Waar komt het geld vandaan?

Lasten 2018

Waar geven we het geld aan uit?

Reserves en voorzieningen

Lokale lasten woning eigenaar

Wat betaal ik als eigenaar?

Lokale lasten huurder

Wat betaal ik als huurder?