Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Openbare Ruimte en Groen

Groene daken en gevels

Verminderen van CO2 emissie door energiebesparing , voorkomen van wateroverlast,verbetering luchtkwaliteit en woonkwaliteit

25

0

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.2.1 Ontwikkelen van een aantrekkelijke groene leefomgeving

25

0

0

Totaal Openbare Ruimte en Groen

25

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro's