Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is een economisch vitale stad

Subdoelstelling(en)

Utrecht heeft een goede (fysieke) economische structuur

€ 8.736 € 0

Utrecht is een aantrekkelijke stad voor bezoekers en evenementen

€ 2.100 € 0

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

€ 4.547 € 0

Beleidsnota's