Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Werk en Inkomen

Utrecht heeft voldoende werkgelegenheid

Het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

135

135

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Inzet werkgelegenheidsoffensief

135

135

0

Loonkostensubsidie

Verstrekte loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen

1.400

0

0

Activering jongeren

Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren

87

87

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie

1.487

87

0

Wet Sociale werkvoorziening

Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken

18.220

18.220

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening

18.220

18.220

0

Armoedebestrijding

Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning

140

140

0

Totaal prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding

140

140

0

Totaal Werk en Inkomen

19.982

18.582

0

Bedragen zijn in duizenden euro's