Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Cultuur

Productie en programmering

Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen

40.764

6

35460

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering

40.764

6

35.460

Cultuurparticipatie

Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek

5.034

1.997

2587

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie

5.034

1.997

2.587

Totaal Cultuur

45.798

2.003

38.047

Bedragen zijn in duizenden euro's