Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Jeugd

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

Versnelling Overvecht Opvoeden en Opgroeien

608

0

0

Kinder- en jongerenwerk

Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen

100

100

0

Ambulant jongerenwerk

Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling

1.736

37

1699

Opvoedondersteuning

Hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

82

82

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund

2.526

219

1.699

Buurtteams jeugd en gezin

Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling

18.141

6.181

11960

Jeugdhulp

Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren

497

497

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin

18.638

6.678

11.960

Zwerfjongeren

Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties

989

989

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp

989

989

0

Totaal Jeugd

22.153

7.886

13.659

Bedragen zijn in duizenden euro's