Doelstellingen

Doelstelling 1

Afname criminaliteit en onveiligheidsgevoel

Subdoelstelling(en)

Afname van High Impact Crime delicten, woninginbraken en geweld

€ 128 € 0

Afname van jeugdoverlast en-criminaliteit

€ 6.971 € 0

Afname van veel voorkomende delicten en van onveiligheidsgevoel in de wijken

€ 4.174 € 0

Voorkomen van het faciliteren van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en van misbruik van gemeentelijke vergunningen, regelingen en subsidies

€ 2.100 € 334

Doelstelling 2

Voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde

Subdoelstelling(en)

Voorkomen en bestrijden van verstoringen van de openbare orde en voorkomen van maatschappelijke onrust

€ 3.107 € 15

Voorkomen en bestrijden van incidenten en crises

€ 27.051 € 0

Beleidsnota's