Algemene informatie
Doelstelling: Samen met partners het plangebied ontwikkelen tot een vernieuwd centrumgebied
Beleidskader: Masterplan Stationsgebied
Inhoud: zie het programma Stedelijke Ontwikkeling Stationsgebied
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen: niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Autorisaties t/m 20017

2018

2019

2020

2021

Bouw parkeergarage jaarbeursplein

49.150

0

0

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

49.150

0

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Bouw parkeergarage Jaarbeursplein
De bouw van de parkeergarage Jaarbeursplein vordert gestaag. In 2017 is gestart met het aanbrengen van de vloeren en de afwerking van de binnenzijde. Tevens is binnen de financiële kaders van het project een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd ten behoeve van de brandveiligheid en de constructie. Op basis van de huidige inzichten wordt de oplevering van de parkeergarage medio 2018 verwacht. De realisatie van het bovenliggende plein en de toeleidende route via de Croeselaan maken onderdeel uit van de grondexploitatie Stationsgebied.