Doelstelling: De voorzieningen afstemmen op de huidige en toekomstige bewoners van Leidsche Rijn
Beleidskader: Referentiekader Voorzieningen Leidsche Rijn (pdf, 387 kB)
Inhoud: In het Referentiekader Budgetstructuur Leidsche Rijn zijn het ruimtebeslag, de investeringskosten en de hierbij behorende taakstellende budgetten voor de permanente voorzieningen in Leidsche Rijn vastgelegd.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen: Niet van toepassing

Uitbreidingsinvesteringen categorie A

Uitbreidingsinvesteringen
categorie A

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Basisschool 12 klassen in LR Centrum

0

0

*

0

0

Jongerenvoorziening LR Terweide

0

0

*

0

0

Totaal uitbreidingsinvesteringen

0

0

4.157

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Voorzieningen Leidsche Rijn
Door de realisatie van Leidsche Rijn groeit de stad en daarmee de behoefte aan uitbreiding van de maatschappelijke voorzieningen. In bovenstaande tabel zijn de – conform het referentiekader Leidsche Rijn - begrote investeringskosten opgenomen van de projecten waarvan de uitvoering nog niet is gestart.
Maar de stad groeit niet meer alleen in Leidsche Rijn; in 2016 vond 70% van de start van de bouw van nieuwe woningen in andere delen van de stad plaats. Daarom zullen we in 2018 een groeikader voor de hele stad voorstellen waarin we de goede ervaringen met de groeisystematiek van Leidsche Rijn mee laten tellen.
Projecten die in uitvoering of al in gebruik genomen zijn, zijn overgeheveld naar het betreffende beleidsprogramma; hetzij Onderwijs, Sport of Maatschappelijke ondersteuning.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B
Parkeergarage en Park + Ride (P+R) bij het Berlijnplein.
Direct naast het trein- en busstation Utrecht Leidsche Rijn komt een parkeergarage. De garage krijgt in totaal 620 parkeerplaatsen, waarvan 50 bestemd zijn voor P+R. In de toekomst kan de parkeergarage indien nodig uitgebreid worden met een tweede laag. Bij de bouw van de garage wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met duurzaamheid. Als de bouw volgens de huidige planning in de eerste helft van 2018 kan beginnen, wordt de oplevering in 2019 verwacht.