Doelstellingen

Doelstelling 1

Utrecht is aantrekkelijke, verkeersveilige en bereikbare stad die duurzaam, leefbaar en gezond is

Subdoelstelling(en)

Voor en/of samen met inwoners, ondernemers en bezoekers nemen we niet- fysieke maatregelen die bijdragen aan een duurzaam mobiliteitssysteem

€ 2.802 € 112

We bouwen met fysieke maatregelen aan een duurzame en verkeersveilige infrastructuur

€ 57.392 € 35.869

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare stad

€ 19.781 € 33.632

Beleidsnota's