Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederenvoorraad op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie, groot onderhoud, herbouw en lang cyclisch onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen.  

Vervangingsinvesteringen alle programma’s

Autorisaties
t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Bereikbaarheid

n.v.t.

Openbare Ruimte en Groen

16.017

29.173

25.691

26.842

21.349

Openbare Ruimte en Groen - Rioleringen

0

12.900

11.400

11.400

11.400

Onderwijs

43.102

22.458

25.967

25.491

19.559

Maatschappelijke Ondersteuning

2.264

0

0

0

0

Sport

9.657

5.288

4.576

5.170

4.773

Vastgoed

29.793

1.628

1.550

1.550

1.550

Totaal vervangingsinvesteringen

100.833

71.447

69.184

70.453

58.631

Bedragen zijn in duizenden euro’s.