Onderhoudsprogramma

2018

2019

2020

2021

Onderhoudslasten

33

0

0

0

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
De begrote onderhoudsmiddelen worden ingezet om de functionaliteit en randvoorwaardelijke faciliteiten van de welzijnsaccommodaties te verbeteren en op niveau te brengen.