Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Economie

BIZ Woonboulevard

BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)

135

135

0

Stimuleren bedrijven (BSBB)

Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend  goed  wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing

100

0

0

Utrecht Science Park

Exploitatie subsidie van Utrecht Science park

50

0

50

Ondernemersfonds Utrecht

Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad

6.767

6.767

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur

7.052

6.902

50

Marketing, promotie en informatievoorziening

Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen, aantrekken kenniscongressen

381

381

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.2.1 Verhogen van de bekendheid van de stad

381

381

0

Lokaal Economisch Fonds

Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken

1.900

0

0

Totaal prestatiedoelstelling 1.3.1 Bevorderen van de werkgelegenheid

1.900

0

0

Totaal Economie

9.333

7.283

50

Bedragen zijn in duizenden euro's