Algemene informatie

Doelstelling: Sportaccommodaties zijn goed bereikbaar voor de inwoners en het accommodatiebeleid is gericht op het terugdringen van wachtlijsten bij sportverenigingen. In Utrecht staat jouw talent centraal.
Beleidskader: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2017 (pdf, 994 kB) met de daarin opgenomen Meerjarennota kapitaalgoederen Sport 2016-2019.
Inhoud: Vaststellen van de noodzaak van investeren in onderhoud, vervangen en uitbreiden van sportaccommodaties.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Vervangingsinvesteringen

      9.657

5.288       

        4.576

        5.170

       4.773

Totaal vervangingsinvesteringen

9.657

5.288

4.576

5.170

4.773

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Voor de sportparken staat vervanging van de kleedkamers en overige opstallen en de herinrichting van de buitenterreinen in de planning en zal de komende jaren planmatig vervanging van de toplagen en onderlagen van de kunstgrasvelden plaatsvinden. Daarmee zijn de vervangingen van het huidige areaal aan kunstgrasvelden tot 2020 veilig gesteld. Daarnaast worden er middelen ingezet voor het werken aan de dak van het zwembad Krommerijn en de verduurzaming van het zwembad Den Hommel.

Uitbreidingsinvesteringen
categorie A

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Sportpark Fletiomare-Oost

5.007

Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd

450

Rijnvliet 2de fase

2.698

Sportpark Loevenhoutsedijk

4.046

Aankoopgrond LR (investeringsimpuls)

1.000

Totaal vervangingsinvesteringen

13.201

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Uitbreidingsinvesteringen categorie A
Er worden nog uitbreidingen uitgevoerd waarvan besluitvorming in de vorige periode heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om de realisatie van de kleedkamers bij de hockeyvelden op sportpark Maarschalkerweerd en het sportpaviljoen op sportpark Fletiomare Oost. Medio 2015 is hier de ontwikkeling op sportpark Rijnvliet in Leidsche Rijn (2e fase) met de realisatie van de hockeyvelden en kleedkamers bijgekomen. Op sportpark Loevenhoutsedijk wordt de planvorming voor een sporthal verder uitgewerkt. Deze hal wordt gebouwd ten behoeve van het bewegingsonderwijs en zal buiten schooltijd ook voor sportgebruik ingezet worden. De investering en de exploitatie wordt grotendeels uit het onderwijshuisvestingsbudget bekostigd. Daarnaast is er aanvullende dekking binnen de sportbegroting.