Organisatie en doel
Doel: Onderhoud openbare ruimte, registratie erfpachters en waarborgen architectonische waarden
Publieke taak: Ja
Deelnemers: erfpachters die lid zijn van de vereniging
Juridische vorm: vereniging
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheid

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Ja

Ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Ja

Ja

Wettelijke verplichting

Nee

 Nee

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018
op basis van 2016

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

495

495

Vreemd vermogen

145

145

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

226

226

226

226

Opgenomen in VP/GR begroting

226

226

226

226

Verschil

0

0

0

0

Toelichting op verschil: Geen verschil

(Prognose) resultaat: Nihil

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Nee
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: niet van toepassing

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Nee
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Nee
Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen: Nee