Onderhoudsprogramma

2018

2019

2020

2021

Openbare ruimte en Groen
(excl. rioleringen)

22.970

22.763

22.753

22.596

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Beleidskader: Nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte (pdf, 2 MB)

Bovenstaande bedragen zijn de beschikbare bedragen voor het onderhouden van onze kapitaalgoederen, bijvoorbeeld de wegen, bomen en verlichting. Het onderhouden van onze kapitaalgoederen is van belang om de veiligheid van de openbare ruimte te waarborgen. Aan de hand van het prioriteringssysteem wordt bepaald in welke kapitaalgoederen we gaan investeren in 2018. De uit te voeren werkzaamheden zijn afgestemd met de wijken en andere programma’s om synergie en kostenbesparingen in de uitvoering te bereiken en om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken.