Algemene informatie
Doelstelling: Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
Beleidskader: Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2017 (pdf, 994 kB) en de daarin opgenomen
Meerjarennota kapitaalgoederen Maatschappelijk vastgoed 2016-2019.

Inhoud: Het vastgestelde beleid is gericht op de onderhoudsconditie redelijk (conform NEN 2767) voor het gemeentelijk vastgoed.
Soort investeringen: Investeringen met economische nut.

Vervangingsinvesteringen

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Vervangingsinvesteringen

29.793

1.628

1.550

1.550

1.550

Totaal vervangingsinvesteringen

29.793

1.628

1.550

1.550

1.550

Bedragen zijn in duizenden euro’s

In het Meerjarenperspectief Utrecht Vastgoed (MPUV) is jaarlijks structureel een investeringsbedrag van 1,55 miljoen euro opgenomen voor de vervanging van grote installaties, grootschalige levensduurverlengende onderhoudsimpulsen en renovaties. Dit jaarlijkse bedrag is conform MPUV 2017 ingezet om noodzakelijke grootschalige renovaties in komende jaren te kunnen starten. In 2018 wordt de laatste termijn van 1 miljoen euro geprogrammeerd voor duurzaamheidsmaatregelen. In de noodzakelijke renovaties worden duurzaamheidsmaatregelen geïntegreerd.

Uitbreidingsinvesteringen
categorie A

Autorisaties t/m 2017

2018

2019

2020

2021

Nazorgfase Tivoli Vredenburg

3.100

Bibliotheek met wijkbureau Leidsche Rijn Centrum

6.397

Commerciële ruimtes Vaartsche Rijn

1.600

Totaal uitbreidingsinvesteringen
categorie A

11.097

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Het project De Verrijking (bibliotheek Leidsche Rijn Centrum) wordt najaar 2017 aanbesteed en de start van de bouw is begin 2018 gepland. Naast de realisatie van het gebouw zelf bekostigt de gemeente de uitgaven voor inrichting en het afbouwpakket. Bovendien zullen wij extra investeren om het gebouw energieneutraal te maken.
Onder station Vaartsche Rijn worden een aantal ruimtes ontwikkeld voor verhuur aan commerciële partijen.

Uitbreidingsinvesteringen categorie B: niet van toepassing