Risicovoorzieningen

Saldo
01-01-2017

Begrote Mutaties 2017

Begroot
Saldo
01-01-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
01-01-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
01-01-2020

Mutaties 2020

Begroot
Saldo
01-01-2021

Mutaties 2021

Begroot
Saldo
01-01-2022

a

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

Stedelijke ontwikkeling

76.282

0

76.282

0

76.282

0

76.282

0

76.282

0

76.282

Bereikbaarheid

109

0

109

0

109

0

109

0

109

0

109

Openbare ruimte en Groen

1.602

0

1.602

0

1.602

0

1.602

0

1.602

0

1.602

Werk en Inkomen

1.400

-116

1.284

0

1.284

0

1.284

0

1.284

0

1.284

Overhead

3.374

0

3.374

0

3.374

0

3.374

0

3.374

0

3.374

Totaal

82.766

-116

82.650

0

82.650

0

82.650

0

82.650

0

82.650

Bedragen zijn in duizenden euro's

Egalisatievoorziening

Saldo
01-01-2017

Begrote Mutaties 2017

Begroot
Saldo
01-01-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
01-01-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
01-01-2020

Mutaties 2020

Begroot
Saldo
01-01-2021

Mutaties 2021

Begroot
Saldo
01-01-2022

a

b

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

Bewoners en Bestuur

3.805

190

3.995

190

4.185

190

4.375

190

4.565

190

4.755

Bereikbaarheid

157

-10

147

-10

137

-10

127

-10

117

-10

107

Openbare ruimte en Groen

1.802

0

1.802

0

1.802

0

1.802

0

1.802

0

1.802

Volksgezondheid

280

0

280

0

280

0

280

0

280

0

280

Overhead

232

-179

53

0

53

0

53

0

53

0

53

Totaal

6.276

1

6.277

180

6.457

180

6.637

180

6.817

180

6.997

Bedragen zijn in duizenden euro's

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen

Saldo
01-01-2017

Begrote Mutaties 2017

Begroot
Saldo
01-01-2018

Mutaties 2018

Begroot
Saldo
01-01-2019

Mutaties 2019

Begroot
Saldo
01-01-2020

Mutaties 2020

Begroot
Saldo
01-01-2021

Mutaties 2021

Begroot
Saldo
01-01-2022

a

c =a+b

d

e =c+d

f

g =e+f

h

i =g+h

j

k =i+j

Duurzaamheid

163

0

163

0

163

0

163

0

163

0

163

Openbare ruimte en Groen

0

15.700

15.700

17.000

32.700

16.000

48.700

16.000

64.700

16.000

80.700

Totaal

163

15.700

15.863

17.000

32.863

16.000

48.863

16.000

64.863

16.000

80.863

Bedragen zijn in duizenden euro's