Programma

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Bewoners en Bestuur

3.260

496

0

Stedelijke Ontwikkeling

1.548

288

35

Duurzaamheid

3.412

3.224

0

Openbare Ruimte en Groen

25

0

0

Economie

9.333

7.283

50

Werk en Inkomen

19.982

18.582

0

Onderwijs, Educatie en Bibliotheek

41.453

41.423

8

Maatschappelijke Ondersteuning

50.267

36.926

12.500

Jeugd

22.153

7.886

13.659

Volksgezondheid

3.949

3.759

0

Veiligheid

4.390

2.210

2.180

Cultuur

45.798

2.003

38.047

Sport

2.649

2.248

0

Totaal Subsidies 2018

208.219

126.328

66.479

Bedragen zijn in duizenden euro's