Organisatie en doel
Doel: Het verlenen van milieuvergunningen en toezicht en handhaven van milieuregels.
Publieke taak: Ja

Deelnemers: Provincie Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg

Juridische vorm: Gemeenschappelijke regeling
Standplaats: Utrecht

Toegevoegde waarde van de gemeentelijke betrokkenheidl

Bij aanvang

Nog actueel

Efficiency (goedkoper/beter georganiseerd)

Nee

ja

Effectiviteit (beter resultaat)

Nee

ja

Wettelijke verplichting

ja

ja

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: niet van toepassing

Financiën

Vermogen

Prognose saldo 1/1/2018

prognose saldo 31/12/2018

Eigen vermogen

1.265

1.222

Vreemd vermogen

1.530

1.585

Bedragen zijn in duizenden euro's

Bijdrage van de gemeente Utrecht

2018

2019

2020

2021

Opgenomen in GU begroting

1.285

1.285

1.285

1.285

Opgenomen in VP/GR begroting

1.278

1.278

1.278

1.278

Verschil

7

7

7

7

Bedragen zijn in duizenden euro's

Toelichting op verschil: Loon- en prijscompensatie berekening over 2018.

(Prognose) resultaat: 49 duizend euro

Is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing: Ja
Is het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) nagevolgd: Ja  

Risico’s
Zijn er risico’s opgenomen in de risicoparagraaf: Ja
Geven de risico’s aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Ontwikkelingen
Zijn ontwikkelingen met beleidsmatige of financiële gevolgen: Ja
In 2018 is er een transitie van lump sum naar outputfinanciering.

Geven deze ontwikkelingen aanleiding om de betrokkenheid van de gemeente te heroverwegen: Nee

Kan de gemeente het publieke belang (indien van toepassing) ondertussen ook als opdrachtgever (inkoop), subsidieverlener- of regelgever voldoende behartigen:  Nee