Prestatie-
doelstelling

Subsidie-
doelstelling

Omschrijving Subsidiedoelstelling

Begroting 2018

Waarvan 'vaste' verlening met jaarsubsidies

Meerjarig verleend tlv 2018

Bewoners en Bestuur

Utrecht4Globalgoals

Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen

40

0

0

Economic Board Utrecht

Convenantbijdrage aan Economic Board Utrecht

334

334

0

Totaal prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden

374

334

0

Volksfeesten

Organiseren en uitvoeren van volksfeesten

186

162

0

Initiatievenfonds

Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten.

2.700

0

0

Totaal prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken

2.886

162

0

Totaal Bewoners en Bestuur

3.260

496

0

Bedragen zijn in duizenden euro's