Onderhoudsprogramma

2018

2019

2020

2021

Bereikbaarheid

496

647

755

578

Bedragen zijn in duizenden euro’s

Toelichting
Dit betreft het onderhoud van de stallingsvoorzieningen voor fietsen (openbare stallingen, buurtstallingen en fietstrommels) en auto's (belanghebbende garages, openbare garages en P+R transferia). Het onderhoud is gebaseerd op het in stand houden van de kapitaalgoederen in een redelijke staat. Aan de meerjarenramingen van het onderhoud ligt het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) parkeren ten grondslag.
De cijfers in bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met het Meerjarenonderhoudsplan.