Doelstellingen

Doelstelling 1

Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod

Subdoelstelling(en)

Adequate onderwijshuisvesting

€ 43.245 € 1.587

Adequaat leerlingvervoer

€ 3.568 € 0

Doelstelling 2

Kwalitatief goed onderwijs

Subdoelstelling(en)

Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€ 32.504 € 17.414

Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten

€ 9.536 € 2.958

Doelstelling 3

Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur

Subdoelstelling(en)

Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek

€ 12.337 € 0

Beleidsnota's